SPECJALIZACJA

  • opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie stanów konstrukcji i izolacji budynków
  • przeglądy okresowe budynków – półroczne, roczne, pięcioletnie
  • inspekcje stanów budynków – odbiory nowych i doradztwo przy kupnie starych mieszkań i budynków  
  • kontrole projektów i budynków pod względem poprawności zastosowanych izolacji i konstrukcji
  • doradztwo i projekty termomodernizacji w standardach pasywnych – usuwanie mostków termicznych
  • doradztwo i projektowanie technologii wzmocnień konstrukcji i izolacji – usuwanie awarii w budynkach